Uczestnicy X Konkursu 2016

UCZESTNICY X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

W Konkursie mogli brać udział pianiści wszystkich narodowości urodzeni w latach 1984-2000.
W maju, czerwcu i lipcu 2016 odbyły się eliminacje do XMKP w Moskwie, Brescii, Londynie, Nowym Jorku, Tokio, Wiedniu oraz Warszawie. Pianiści, którzy nie mogli wziąć udziału w preselekcjach mogli wysłać nagranie DVD. Zgodnie z Regulaminem Konkursu (VI. #1), spośród 164 aplikacji, decyzją Jury do udziału w X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego zakwalifikowanych zostało 56 pianistów z 19 krajów, a ostatecznie wystąpiło 47 pianistów z 16 krajów.

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie