Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Historia Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy

Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy powstało krótko po odzyskaniu niepodległości, w 1922 roku.

Jego powołanie przez grono muzyków i melomanów było wyrazem dążenia społeczeństwa polskiego do ożywienia i rozwoju życia muzycznego w Bydgoszczy po I wojnie światowej.

W 1925 roku pianista Zygmunt Lisicki organizuje Miejski Instytut Muzyczny, który po dwóch latach przeobraża się w Miejskie Konserwatorium Muzyczne. Kierowane przez Zdzisława, potem Irenę Jahnke, Konserwatorium osiągnęło bardzo wysoki poziom i stanowiło centrum życia muzycznego ówczesnej Bydgoszczy. Wokół Towarzystwa Muzycznego skupili się wybitni pedagodzy Konserwatorium (Alfons i Edmund Rösler, Zdzisława i Halina Wojciechowskie, Jerzy Stefan, Felicja Krysiewicz), którzy znacznie przyczynili się do rozwoju kultury muzycznej Bydgoszczy i regionu. Po II wojnie światowej Towarzystwo postawiło sobie w pierwszym rzędzie za cel stworzenie zawodowej orkiestry symfonicznej. Powołana została do życia z okazji 600-lecia Bydgoszczy (1946) i przyjęła nazwę Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej Towarzystwa Muzycznego.

Jej pierwszym dyrygentem był Arnold Rezler, potem kierował nią Mieczysław Tomaszewski. 1 stycznia 1953 roku orkiestra została przemianowana na Państwową Filharmonię Pomorską. Równocześnie działacze Towarzystwa wspomagali starania o budowę gmachu Filharmonii.

Przedmioty osobiste I. J. Paderewskiego – własność Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy

W 1955 roku, na wniosek Felicji Krysiewiczowej, pedagoga śpiewu, Towarzystwo Muzyczne organizuje Studio Operowe, zaczątek sceny muzycznej.

Po czterech latach działalności Studio zostaje przeobrażone w Teatr Muzyczny Opery i Operetki w Bydgoszczy. W 1960 roku bydgoski teatr muzyczny zostaje upaństwowiony. Równocześnie w tym samym roku Towarzystwo tworzy Studium Muzyczne w randze szkoły średniej i podyplomowej.

W 1986 roku Towarzystwo Muzyczne przyjmuje imię Ignacego Jana Paderewskiego i celem statutowym staje się dbanie o imię wielkiego Polaka, propagowanie Jego muzyki i idei. Podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego Towarzystwo ustanowiło nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Paderewskiego (otrzymał ją Andrzej Janaszek). Na swoje 65-lecie (1987) Towarzystwo przygotowało ogólnopolską sesję naukową wraz z koncertami i konkursem literackim, poświęconymi I. J. Paderewskiemu.

W ponad 100-letniej historii Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy, gośćmi Towarzystwa bywali najznakomitsi przedstawiciele polskiego życia muzycznego, a wśród nich Karol Szymanowski, Feliks Nowowiejski, Ewa Bandrowska-Turska, Jerzy Waldorff, Regina Smendzianka.

Misją Stowarzyszenia jest promowanie twórczości oraz działalności kompozytorskiej i wykonawczej, a także postaci wybitnego Polaka – Ignacego Jana Paderewskiego, poprzez m.in. organizację koncertów i spotkań poświęconych swojemu patronowi, jak najbardziej prestiżowy Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J.Paderewskiego i najnowsze przedsięwzięcie: Paderewski Piano Academy.

Zarząd Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy w latach 2022-2025:

Prezes – Prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

Wiceprezes – dr hab. Mariusz Klimsiak

Wiceprezes – dr Jacek Szczepański

Członek Zarządu – Prof. dr hab. Ewa Pobłocka

Członek Zarządu –Jan Rogalski

Członek Zarządu – Róża Światczyńska

Członek Zarządu – dr hab. Paweł Wakarecy

Biuro Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy:

Agata Szpadzińska 
Dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Henryk Martenka 
Honorowy Dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Prof. Piotr Paleczny 
Przewodniczący Jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Alicja Atlak
Asystent Dyrektora Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Katarzyna Jopek
Główna Księgowa

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie