Zamiany w Reperturze

XII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. I. J. PADEREWSKIEGO

ZMIANY W REPRETUARZE

Repertuar należy wykonać z pamięci i w całości. Każdy z utworów można wykonać tylko raz w czasie trwania Konkursu.

Uczestnicy mogą być proszeni o przedstawienie partytur utworów jakie zamierzają wykonać w czasie konkursu.

Zmiany repertuaru w każdym z etapów są możliwe tylko wtedy, jeśli uczestnik poinformuje o tym pisemnie Biuro Konkursu – przed 15 września 2022.

Po tym terminie wszelkie zmiany repertuaru nie będą zaakceptowane.

Uczestnicy są zobowiązani respektować wyznaczone limity czasu trwania wykonywanego repertuaru. Występy uczestników, którzy przekroczą obowiązujące limity czasu mogą być przerwane przez Jury.

REGULAMIN XII KONKURSU, 2022

REPERTUAR  KONKURSU

Konkurs im. I.J. Paderewskiego pozwala jego uczestnikom na wykonanie wybranego przez siebie repertuaru. W ten sposób pragniemy dać uczestnikom możliwość      zaprezentowania swojej osobowości artystycznej, wyobraźni i indywidualności.

UWAGA:

Dowolność wyboru repertuaru jest ograniczona jednym warunkiem. 

Repertuar, który uczestnik pragnie wykonać w czasie całego Konkursu, musi zawierać utwory reprezentujące co najmniej trzy różne style muzyczne.

Jury będzie oceniać wybrany przez uczestników repertuar i jego wykonanie pod kątem umiejętności konstrukcji programu recitalu,  zrozumienia i głębi przekazu utworów utrzymanych w różnych stylach muzycznych i tym samym zaprezentowania walorów swej muzykalności i osobowości artystycznej.

 

 I  ETAP  –  czas trwania od 25 do 30 minut

Repertuar dowolny

II  ETAP  –  czas trwania od 40 do 45 minut

1. Wszyscy uczestnicy II etapu Konkursu są zobowiązani wykonać dwa lub więcej utworów I. J. Paderewskiego.

 Obowiązuje wykonanie utworów z grupy A  i  B  – minimum po jednym z każdej grupy

A. z cyklu – Tańce Polskie op. 9:

No 3 Mazurka in A major

No 4 Mazurka in B major

z cyklu – Album de Mai op.10:

No 1 Au soir

No 2 Chant d amour

z cyklu – Miscellanea op.16:

No 1 Legend

No 2 Melody

No 3 Theme varie in A major

No 4 Nocturne

No 6 Un moment Musical

B. z cyklu – Tańce Polskie op. 9:

No 6 Polonaise in H major

z cyklu – Album de Mai op. 10:

No 3 Scherzino

No 5 Caprice Valse

z cyklu – Humoresques de Concert op. 14:

No 1 Menuet

Nr 2. Sarabande

No 3 Caprice

No 4 Burlesque

No 5 Intermezzo polacco

No 6 Cracovienne fantastique

2. Wybór pozostałych utworów repertuaru II etapu należy do wykonawcy.

PÓŁFINAŁ

Półfinał A

1. RECITAL SOLOWY –  czas trwania  od 40 do 45 minut

Obowiązkowym utworem dla wszystkich uczestników Półfinału A będzie kompozycja prof. dr hab. Hanny Kulenty-Majoor, (ok. 5 min.) napisana na zamówienie Konkursu.

Partytura kompozycji będzie dostępna po ogłoszeniu listy uczestników Konkursu.

2. Wybór pozostałych utworów repertuaru Półfinału A należy do wykonawcy.

Półfinał B

KONCERTY FORTEPIANOWE  W.A. MOZARTA

Uczestnicy Półfinału B są zobowiązani wykonać jeden z koncertów fortepianowych W. A. Mozarta z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej.

nr 15  B-dur K.450

nr 17  G-dur K.453

nr 19  F-dur K.459

nr 20  d-moll K.466

nr 21  C-dur K.467

nr 23  A-dur K.488

nr 24  c-moll K.491

nr 27  B-dur K.595

 

FINAŁ

Uczestnicy Finału są zobowiązani wykonać z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego jeden z następujących koncertów fortepianowych:

Ignacy Jan Paderewski:

Concerto in A minor op. 17

Polish Fantasy op. 19

Ludwig van Beethoven:

– Koncert nr 3 c-moll op. 37

– Koncert nr 4 G-dur op. 58

– Koncert nr 5 Es-dur op. 73

Fryderyk Chopin:

– Koncert nr 1 e-moll op. 11

– Koncert nr 2 f-moll op. 21

Robert Schumann  – Koncert a-moll op. 54

Franz Liszt:

– Koncert nr 1 Es dur

– Koncert nr 2 A-dur

Johannes Brahms  – Koncert nr 1 d-moll op. 15

Karol Szymanowski  – Symphonie concertante op. 60

ORGANIZATORZY

XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego

 1922-2022

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego

Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

  

Miasta Bydgoszczy

 

PARTNER GŁÓWNY

XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

 

PARTNERZY:

MECENASI:

PARTNER XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego – Polskie Wydawnictwo Muzyczne:

PATRONAT MEDIALNY:

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie