Uczestnicy IX Konkursu 2013

UCZESTNICY IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Konkurs jest międzynarodowy, odbywa się co trzy lata. W Konkursie mogli brać udział pianiści wszystkich narodowości urodzeni w latach 1981-1997.

W czerwcu i lipcu 2013 odbyły się eliminacje do IX MKP w Moskwie, Londynie, Nowym Jorku, Seulu, Tokio, Wiedniu oraz Warszawie. Pianiści, którzy nie mogli wziąć udziału w preselekcjach mogli wysłać nagranie DVD.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, spośród 181 nadesłanych aplikacji, decyzją Jury do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego zakwalifikowanych zostało 48 pianistów z 15 krajów, a ostatecznie wystąpiło w Bydgoszczy 34 pianistów z 12 krajów.

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie