Laureaci VII Konkursu 2007

LAUREACI VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy wygrał – bezapelacyjnie – 18 letni Rosjanin Nikita Mndoyants. Jurorzy jednomyślnie potwierdzili wysoki poziom Konkursu. Z tego powodu przyznano dwie 5 nagrody, rezygnując z szóstej, ostatniej. Na czele 13 osobowego Jury stał prof. Piotr Paleczny, dyrektor artystyczny Konkursu..

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie