Laureaci VI Konkursu 2004

LAUREACI VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Jury Konkursu przyznało zarówno nagrody regulaminowe jak i pozaregulaminowe. Łączna pula nagród regulaminowych wynosiła 37 000 USD.

Laureatką konkursu została Mariya Kim z Ukrainy, drugą nagrodę otrzymała Esther Jung-A Park z USA, trzecią nagrodę wręczono Marinie Baranovej z Ukrainy, czwartą – Rieko Nezu z Japonii, a piątą ex aequo otrzymali Maki Inoue (Japonia) i Takashi Yamamoto (Japonia).

Nagrodę za najlepszy koncert z orkiestrą otrzymała Esther Jung-A Park, a nagroda za najlepsze wykonanie utworu I. J. Paderewskiego przypadła w udziale Rieko Nezu.

Już po raz czwarty  Fundacja Reginy Smendzianki przyznała fortepian marki Yamaha najlepszemu polskiemu uczestnikowi. Nagroda przypadła Karolinie Annie Nadolskiej z Gdańska. Fundatorami wielu nagród pozaregulaminowych w formie recitali i koncertów z orkiestrą są Filharmonie (Narodowa, Sudecka, Śląska, Świętokrzyska, Wrocławska, Pomorska) Instytuty Polskie ( w Sofii, Londynie, Kijowie, Moskwie, Sztokholmie), Fundacja Barbary Bieleckiej Musica Mundi z Gdańska, Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Franciszka Liszta w Utrechcie, Holandia.

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie