I Konkurs 1961

KONKURS PADEREWSKIEGO

I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bydgoszcz, 1 – 10 grudnia 1961

Henryk Sztompka w książeczce programowej napisał:

„Pierwszy raz w historii muzyki polskiej jesteśmy świadkami konkursu pianistycznego, który jest wyjątkowym zjawiskiem przez program, obejmujący utwory od Chopina, poprzez Paderewskiego aż do Szymanowskiego, z tym że na czele tego programu stoi ojciec wszelkiej muzyki – Jan Sebastian Bach. Paderewski […] oryginalny i twórczy w swej muzyce, zasłużył sobie, aby w setną rocznicę swych urodzin stanąć w jednym szeregu z największymi, zajmując w historii muzyki polskiej miejsce jednego z jej pierwszych, tak płodnych, a tak odrębnych przez swój język twórców. Z tych względów konkurs im. I. J. Paderewskiego nabiera znaczenia ogólnopolskiego […] a przez swój program wybiega daleko swą wielkością poza granice Polski.”

Organizatorami Konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Komitet Obchodu 100 Rocznicy Urodzin Ignacego Jana Paderewskiego oraz Filharmonia Pomorska im I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Konkurs, sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył się w dniach 1 – 10 grudnia 1961 roku w sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

W Konkursie wzięli udział słuchacze i absolwenci roku akademickiego 1960/61 wyższych szkół muzycznych w Polsce. Zgłosiło się 27 kandydatów reprezentujących Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot i Warszawę. Ostatecznie na przesłuchania konkursowe stawiło się 17 uczestników. W jury konkursu wzięli udział najwybitniejsi polscy muzycy. Dziś możemy stwierdzić, że kilka nazwisk z spośród nich to legendy polskiej pianistyki.

Orkiestrą FP dyrygował Arnold Rezler, solistą był Bolesław Woytowicz.

JURY I Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego:

  • Henryk Sztompka – Przewodniczący Jury
  • Wanda Chmielewska
  • Zbigniew Drzewiecki
  • Jan Hoffman
  • Natalia Hornowska
  • Gertruda Konatkowska
  • Wiktor Weinbaum
  • Maria Wiłkomirska
  • Bolesław Woytowicz
  • Jerzy Żurawlew

LAUREACI I Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego:

I miejsce – Jerzy Maksymiuk, PWSM Warszawa – 5.000 zł.

II miejsce – Maria Korecka, PWSM Kraków – 4.000 zł.

III miejsce – Piotr Lachert, PWSM Warszawa – 3.000 zł.

Wyróżnienia:

Maciej Małecki, PWSM Warszawa – 2.000 zł.

Jacek Weiss, PWSM Kraków – 2.000 zł.

Hanna Witt, PWSM Katowice – 2000 zł.