Przesłuchanie eliminacyjne w Moskwie

XII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. I. J. PADEREWSKIEGO

Biuro Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Paderewskiego podjęło decyzję o zawieszeniu przesłuchań eliminacyjnych do XII Konkursu w Moskwie (15-16 czerwca 2022).

APLIKUJ ONLINE

REGULAMIN XII KONKURSU, 2022

REPERTUAR PRZESŁUCHAŃ ELIMINACYJNYCH – maksymalnie 30 minut

1. Każdy z uczestników przesłuchań eliminacyjnych powinien wykonać:

a) 2 etiudy o charakterze wirtuozowskim (w tym jedna etiuda F. Chopina);

b) pierwszą lub więcej części sonaty klasycznej (jednak zawsze łącznie z I cz.);

c) jeden lub dwa utwory dowolne, zróżnicowane pod względem charakteru, nie pochodzące jednak z okresu klasycyzmu.

TYLKO W WYJĄTKOWYCH WYPADKACH

Osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogą wziąć udziału w przesłuchaniach, powinny uzyskać zgodę Biura Konkursu na przesłanie nagrania DVD zawierającego repertuar przesłuchania eliminacyjnego ( par. V. 1.).

Nagranie należy przesłać do dnia 15 czerwca 2022 roku na adres Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

UWAGA:

Nagranie DVD musi przedstawiać widoczną pracę rąk i całą sylwetkę pianisty, profil z prawej strony, ujęcie jedną kamerą bez jakiegokolwiek montażu w trakcie wykonywania utworu. Dla polepszenia jakości dźwięku sugerujemy użycie zewnętrznych mikrofonów.

Nagranie powinno być podpisane przez kandydata, a autentyczność nagrania potwierdzona pisemnie przez ostatniego profesora kandydata lub innego powszechnie znanego muzyka. Potwierdzenie to powinno zawierać numer telefonu, który umożliwiłby – w razie konieczności – bezpośredni kontakt.

ORGANIZATORZY

XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego

 1922-2022

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego

Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

  

Miasta Bydgoszczy

 

PARTNER GŁÓWNY

XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

 

PARTNERZY:

MECENASI:

PARTNER XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego – Polskie Wydawnictwo Muzyczne:

PATRONAT MEDIALNY:

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie