Przesłuchania eliminacyjne – daty

XII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. I. J. PADEREWSKIEGO

PRZESŁUCHANIA ELIMINACYJNE:

Szanghaj 

11 – 12 maja 2022

Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.

2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,

Szanghaj, Chiny

Sacile

24-25 maja, 2022

Fazioli Concert Hall w Sacile

Fazioli Pianoforti S.p.A.

Via Ronche, 47, 33077 Sacile PN, Włochy

Seul

24 – 25 maja 2022     

Yamaha Music Korea Ltd.

Yamaha Music Communication Center

2F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seul, Republika Korei

 

Tokio

31 maja – 1 czerwca 2022

Yamaha Artist Service Tokyo

Yamaha Ginza Building Annex

Ginza 7-10-14, Chuo-ku, Tokio 104-0061, Japonia

Warszawa

6 – 8 czerwca 2022

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Pałac Ostrogskich

ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa

 

Wiedeń

8 – 9 czerwca 2022

Yamaha Music Central Europe GmbH Branch Austria

Schleiergasse 20, 1010 Wiedeń, Austria

           

Nowy Jork                                                  

22 – 23 czerwca 2022

Yamaha Artist Services, Inc.

689 Fifth Avenue, XI Piętro (wejście od 54th St.)

Nowy Jork, NY 10022, USA

 

APLIKUJ ONLINE

REGULAMIN XII KONKURSU, 2022

REPERTUAR PRZESŁUCHAŃ ELIMINACYJNYCH – maksymalnie 30 minut

1. Każdy z uczestników przesłuchań eliminacyjnych powinien wykonać:

a) 2 etiudy o charakterze wirtuozowskim (w tym jedna etiuda F. Chopina);

b) pierwszą lub więcej części sonaty klasycznej (jednak zawsze łącznie z I cz.);

c) jeden lub dwa utwory dowolne, zróżnicowane pod względem charakteru, nie pochodzące jednak z okresu klasycyzmu.

TYLKO W WYJĄTKOWYCH WYPADKACH

Osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogą wziąć udziału w przesłuchaniach, powinny uzyskać zgodę Biura Konkursu na przesłanie nagrania DVD zawierającego repertuar przesłuchania eliminacyjnego ( par. V. 1.).

Nagranie należy przesłać do dnia 15 czerwca 2022 roku na adres Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

UWAGA:

Nagranie DVD musi przedstawiać widoczną pracę rąk i całą sylwetkę pianisty, profil z prawej strony, ujęcie jedną kamerą bez jakiegokolwiek montażu w trakcie wykonywania utworu. Dla polepszenia jakości dźwięku sugerujemy użycie zewnętrznych mikrofonów.

Nagranie powinno być podpisane przez kandydata, a autentyczność nagrania potwierdzona pisemnie przez ostatniego profesora kandydata lub innego powszechnie znanego muzyka. Potwierdzenie to powinno zawierać numer telefonu, który umożliwiłby – w razie konieczności – bezpośredni kontakt.

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie