Zbigniew Śliwiński

Zbigniew Śliwiński

Polska

Pianista, pedagog, edytor. Kształcił się pod kierunkiem L. Miklaszewskiego, Z. Buckiewiczowej i B. Woytowicza. Dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych otrzymał w 1949 r. w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 1959 r. ukończył aspiranturę artystyczną w AM w Krakowie.

W latach 1950-80 koncertował w kraju i za granicą (Europa, Azja). Wykształcił 50 absolwentów w AM w Katowicach i Gdańsku. Przygotował kilkunastu swoich wychowanków do przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia, w tej liczbie kilku laureatów renomowanych międzynarodowych konkursów pianistycznych: Genewa, Montreal, Wiedeń, Warszawa (Konkurs Chopinowski).

Opracował kilkadziesiąt wybranych pozycji (literatura fortepianowa XVIII i XIX wieku) nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Jest autorem szeregu publikacji oraz wykładów z dziedziny metodyki nauczania gry i problematyki wykonawczej.

Brał udział jako wykładowca w kursach mistrzowskich (Duszniki-Zdrój, Brno, Berlin, Wiedeń, Volterra).

W latach 1981-82 był zatrudniony jako Gastprofessor w Stuttgarcie. Pracuje w zawodzie muzyka przeszło 50 lat. Od 30 lat kieruje zespołem Katedry Fortepianu w AM w Gdańsku.

Laureat wielu nagród i odznaczeń państwowych.