Wu Ying

Wu Ying

Chiny

Wu Ying urodził się w Szanghaju w rodzinie posiadającej tradycje muzyczne. Jego ojciec jest kompozytorem i muzykologiem, matka pianistką. Pierwsze kroki w świecie muzyki stawiał pod okiem swojej mamy w wieku pięciu lat. Artysta ukończył Konserwatorium w Pekinie, uzyskując stopień magistra. Edukację kontynuował w Wiedniu, gdzie studiował pod kierunkiem Paula Badury-Skody. W 1984 r. ukończył Hochschule für Musik und Darstellande Kunst w Wiedniu i jeszcze w tym samym roku został wykładowcą w Konserwatorium Muzycznym w Chinach.

W 1991 r. otrzymał nagrodę za wybitny wkład na rzecz muzyki, przyznaną przez Radę Państwa ChRL oraz Komisję Edukacji. Od 1994 r. pracował w katedrze fortepianu w Konserwatorium w Szanghaju, a w 2004 r. stał się jej kierownikiem. Następnie powrócił do Konserwatorium Muzycznego w Pekinie, aby objąć stanowisko profesora i kierownika wydziału.

Występował w Chinach i wielu krajach europejskich, m.in. w Czechach, Rumunii, Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemczech, Francji oraz Grecji. W Wielkiej Brytanii artysta dał serię koncertów na żywo dla BBC. Jego recitali można było słuchać podczas Festiwalu im. Georga Enescu w Bukareszcie czy Festiwalu Chopinowskiego w Polsce. Często pojawia się w telewizji, współpracuje z wieloma orkiestrami w Chinach, nagrywa płyty, występując solo, gra muzykę kameralną, nagrywa koncerty z orkiestrami.

Był członkiem jury podczas wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. Concours de Geneve, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ferruccio Busoniego w Bolzano, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Franciszka Liszta w Weimarze czy Międzynarodowe[1]go Konkursu Pianistycznego w Chinach.