Regina Smendzianka

Regina Smendzianka 

Polska

Koncertowała w ponad 30 krajach Europy, obu Ameryk, Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Studia muzyczne ukończyła pod kierunkiem prof. Henryka Sztompki, wieloletniego ucznia I. J. Paderewskiego.

Jest laureatką IV Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie (1949 r.).

Dokonała wielu nagrań radiowych, telewizyjnych oraz płytowych dla wytwórni polskich, holenderskich, włoskich, niemieckich i japońskich.

Jest wieloletnim profesorem zwyczajnym Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także w latach 1972-1996 była kierownikiem Katedry Fortepianu tejże Uczelni. W latach 1972-73 pełniła funkcję rektora. Obecnie posiada tytuł Honorowego Profesora Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Obok działalności artystycznej i dydaktycznej w kraju i za granicą (liczne kursy interpretacji, seminaria, wykłady m. in w Japonii, Meksyku, Finlandii, Danii, Niemczech, Wenezueli) uczestniczyła w pracach krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych (Warszawa, Moskwa, Tokio). Posiada wiele nagród artystycznych i odznaczeń państwowych.

W roku 1988 powołała do życia własną fundację – „Fundacja Reginy Smendzianki”.