Alexander Braginsky 

Alexander Braginsky

Stany Zjednoczone

Alexander Braginski urodził się oraz odebrał edukację w Moskwie. Pierwszych lekcji gry na fortepianie udzieliła mu matka, znana pianistka. W wieku sześciu lat rozpoczął naukę pod kierunkiem Alexandra Goldenweisera, który był bliskim przyjacielem Lwa Tołstoja oraz kolegą z klasy Rachmaninowa i Skriabina. To właśnie w wyniku kontaktu z Goldenweiserem, który trwał 12 lat, Braginski zapoznał się z XIX-wieczną tradycją romantyczną. Po śmierci Goldenweisera, kontynuował naukę pod opieką Theodora Gutmana, kolejnego wybitnego przedstawiciel „Złotego Wieku” pianistyki rosyjskiej.

Repertuar Braginskiego charakteryzuje się dużą rozpiętością czasową, artysta gra zarówno utwory barokowe jak i awangardowe. Pianista miał ponad dwadzieścia światowych premier, w większości przypadków wykonywał dzieła pisane na zmówienie, m.in. muzykę stworzoną przez Stephena Paulusu, Libby Larsena, koncert Paula Fetlera, zamówiony przez Orkiestrę Kameralną Saint Paul. Braginski często występował w byłym Związku Radzieckim, Izraelu, Anglii, Belgii, Włoszech, Niemczech, Tajwanie, Chińskiej Republice Ludowej, Hiszpanii, Francji, Kubie oraz Stanach Zjednoczonych. Współpracował z Yefim Bronfmanem, Olegiem Kaganem i innymi światowej sławy artystami. Londyńska gazeta Times stwierdziła, że Braginski gra w sposób „doskonały” a chicagowski Sun-Times nazwał go „…  pianistą, który wypracował piękny, imponujący dźwięk, którym potrafi także operować z wielką delikatnością i wyrazem”.

Braginski nagrywał dla takich wytwórni płytowych jak DDF, Sound StarTone oraz d’Note labels. Wielokrotnie nagrywał dla BBC, National Public Radio, RTB-BRT oraz innych radiostacji na całym świecie.

W 1981 wraz z żoną, wiolonczelistką Tanyą Remenikową byli pierwszymi artystami rezydentami (artists-in-residence) w Churchill College w Cambridge. Braginski prowadził wiele klas mistrzowskich w Europie, Azji czy Ameryce Północnej. Od roku 1995 uczy i występuje podczas Międzynarodowych Letnich Kursów Muzycznych w Wiedniu. Podczas pobytu w tym mieście w roku 2003, Braginski został odznaczony złotym medalem Josefa Dichlera za wybitne osiągnięcia.

Obecnie twórca wykłada na Uniwersytecie Minnesota School of Music, posiadając tytuł profesora pianistyki. Jest także dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Pianistycznego na Uniwersytecie im. Hamlina w Saint Paul. Wielu z jego wychowanków wygrało konkursy krajowe i międzynarodowe.

Braginski zasiada często jako juror w trakcie międzynarodowych konkursów pianistycznych. Pełni funkcję dyrektora artystycznego podczas międzynarodowego konkursu Debiutów (Musicians in Debut International), jest także Prezesem oraz Dyrektorem Artystycznym międzynarodowego Konkursu e-Pianistycznego w Minnesocie.