Matti Raekallio

Matti Raekallio

Finlandia

Pianista fińskiego pochodzenia Matti Raekallio urodził się w 1954 r. w Helsinkach. Studiował nie tylko w rodzinnej Finlandii, lecz także pod kierunkiem Marii Curcio w Londynie oraz u Dietera Webera w Wiedeńskiej Akademii Muzycznej oraz w Konserwatorium w Leningradzie (obecnie Sankt Petersburg).

Artysta zadebiutował w Ameryce w 1981 r. w Weill Recital Hall w Carnegie. Wykonał cykl wszystkich sonat fortepianowych Ludwiga van Beethovena, Aleksandra Skriabina i Sergiusza Prokofiewa, a także 62 koncerty fortepianowe. Wydał około 20 płyt CD, w tym cieszący się powszechnym uznaniem zestaw wszystkich sonat Prokofiewa.

Przez pierwsze 30 lat wykładał na Akademii Sibeliusa w Helsinkach, przez pewien czas był profesorem w Kungliga Musikhögskolan w Sztokholmie oraz na Western Michigan University w Stanach Zjednoczonych. W 2005 r. pracował jako profesor w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze. Dwa lata później zaproszono go do grona wykładowców w Juilliard School w Nowym Jorku. Od 2012 do 2014 r. pracował w niepełnym wymiarze godzin w Konserwatorium Bard College w stanie Nowy Jork. Przez kilka lat podróżował pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, aby w 2015 r. osiąść na stałe w Juilliard School.

Jego studenci są laureatami pierwszych nagród w ważniejszych konkursach międzynarodowych. Artysta regularnie zasiada jako członek jury podczas ważnych konkursów międzynarodowych, kształci także młodych pianistów podczas kursów mistrzowskich w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji.

Artysta doktoryzował się w Akademii Sibeliusa (Dr. Mus), a jego dysertacja dotyczyła historii palcowania. W wyniku prowadzonych badań profesor Raekallio wziął udział w międzynarodowym projekcie naukowym, który badał kwestie dotyczące wyboru sposobu palcowania przez pianistów z punktu widzenia psychologii poznawczej. W 1980 r. artysta otrzymał grant od Fundacji Leonie Sonning (Dania) oraz trzy razy pięcioletni grant artystyczny przyznany przez rząd Finlandii.

W latach 1998– 2000 pianista zasiadał w fińskiej Radzie Akademii do Spraw Kultury i Społeczeństwa. W 2009 r. otrzymał honorowy tytuł Doktora Estońskiej Akademii Muzyki.