Liv Glaser 

Liv Glaser 

Norwegia

Urodziła się w Oslo. Rodzice byli muzykami, matka pianistką, ojciec skrzypkiem. Studiowała w Oslo u Roberta Rieflinga i w Paryskim Narodowym Konserwatorium Muzycznym u Marcela Ciampi i Vlado Perlemutera. Inne sławy muzyczne, z którymi kontynuowała studia to m. in. Lew Oborin w Moskiewskim Konserwatorium Muzycznym, Ilona Kabos i Wilhelm Kempff.

Zadebiutowała w Oslo w 1960 r. i szybko znalazła się wśród elity pianistów norweskich. Oprócz wielu występów w radiu i tv, Liv Glaser koncertowała w całej Norwegii, występując w recitalach solowych, grając muzykę kameralną ze wszystkimi głównymi norweskimi orkiestrami.

Występowała w większości krajów europejskich, jak również w Izraelu, na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Od 1973 r. uczy w Narodowej Akademii Muzycznej w Oslo, a od 1994 r. – jako profesor – wykłada na kursach i w klasach mistrzowskich w Norwegii oraz za granicą.

Była członkiem Jury w narodowych i międzynarodowych konkursach. Przez 30 lat była kierownikiem Orkiestry Filharmonii w Oslo.