Karol Radziwonowicz

Karol Radziwonowicz

Polska

Naukę gry na fortepianie rozpoczął pod kierunkiem swojego ojca, Henryka Radziwonowicza. W 1982 r. ukończył z wyróżnieniem Akademie Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie u prof. Barbary Muszyńskiej.

Po wygraniu konkursu Fundacji Fulbridhta przebywał w latach 1987-1988 w Stanach Zjednoczonych, doskonaląc swoje umiejętności w Indiana University School of Music w Bloomington, pod kierunkiem Georgy Seboka.

Koncertuje w Europie, obu Amerykach oraz Australii. Brał udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych jak np. „Wratislavia Cantans”, „Warszawska Jesień”, Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdrój, lisztowskim w Utrechcie, „Festiwalu Pianistyki Polskiej” w Słupsku oraz Festiwalu Mozartowskim w Warszawie.

Jako jedyny pianista w historii światowej fonografii nagrał dla wytwórni „Selene Records” w koprodukcji z francuską „Le Chant du Monde” wszystkie dzieła fortepianowe Ignacego Jana Paderewskiego.

W 1995 r. debiutował w Japonii podczas Międzynaro-dowego Festiwalu Muzycznego.

Występuje jako solista z wieloma znanymi orkiestrami symfonicznymi w Polsce i za granicą. Dokonał również wielu nagrań archiwalnych dla radiofonii polskiej, czeskiej, niemieckiej, australi-jskiej i kanadyjskiej.

Jest prezesem Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Warszawie.