Project Description

Jerzy Sulikowski

Jerzy Sulikowski

Polska

Jeden z czołowych polskich pianistów pedagogów. Urodził się w Wojkowicach. Naukę gry na fortepianie pobierał początkowo u matki – uczennicy Józefa Turczyńskiego. Wyższe studia pianistyczne odbył w Katowicach i Sopocie u Zbigniewa Śliwińskiego, a następnie w Paryżu u Suzanne Roche i Vlado Perlemutera.

Jest laureatem I nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie w 1967 r. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w Chinach, na Kubie i w Japonii.

Równolegle z aktywną działalnością koncertową wcześnie poświęcił się pracy pedagogicznej. Przez 50 lat związany z Akademią Muzyczną w Gdańsku, od 1980 r. także z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie współorganizował i przez 27 lat kierował katedrą fortepianu, powszechnie uznawaną za jeden z ważniejszych ośrodków pianistyki w Polsce. Skupił wokół siebie tak wybitnych artystów, jak m.in. Jerzy Godziszewski, Tatiana Shebanova, Katarzyna Popowa-Zydroń. Sześć lat był profesorem gościnnym w Akademii Musashino w Tokio. Jest zapraszany jako wykładowca na letnie kursy pianistyczne.

Jego wychowankami są liczni laureaci konkursów piani[1]stycznych. W 1986 r. doprowadził do wznowienia po 25 latach Konkursu Pianistycznego imienia I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.