III NAGRODA – Furumi Yasuko

Japonia

7 000 Euro

 NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

Nagroda Fundacji Kulturalnej Hamamatsu, organizatora Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Hamamatsu.