Atanas Kurtev

Atanas Kurtev

Bułgaria

Wykształcenie muzyczne zdobył w Petersburgu i Brukseli. Studia specjalistyczne odbył na Węgrzech i we Francji. W 1965 r. był najmłodszym uczestnikiem VII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.

Koncertował w 12 krajach europejskich. Wielokrotnie koncertował w składzie zespołów kameralnych.

Atanas Kurtew jest autorem wielu publikacji muzykologicznych i tekstologicznych, recenzji, redakcji muzycznych.

Z jego inicjatywy w Bułgarii zostały powołane do życia krajowe konkursy pianistyczne: K. Szymanowskiego, F. Chopina, F. Schuberta, klasyki wiedeńskiej, F. Liszta, B. Bartoka, S. Rachmaninowa i D. Szostakowicza. Wielokrotnie był jurorem krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Prowadził kursy mistrzowskie za granicą.

Jest laureatem krajowych i międzynarodowych nagród pianistycznych i wyróżnień, uczestnikiem festiwali międzynarodowych.

Od 1977 r. jest pedagogiem w Państwowej Akademii Muzycznej im. P. Władigerowa, a także na Uniwersytecie w Szumen, gdzie wykłada stylistykę pianistyczną. Studenci z jego klasy fortepianu są laureatami 30 nagród i wyróżnień. Wielu z nich zostało wykładowcami akademickimi i nauczycielami w szkołach muzycznych w kraju oraz w kilku państwach Europy i USA.