Andrzej Tatarski

Andrzej Tatarski 

Polska

Andrzej Tatarski ukończył studia pianistyczne z wyróżnieniem w klasie prof. Olgi Dąbrowskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 1969-70 doskonalił swa umiejętności pianistyczne u prof. Vlado Perlemutera w Paryżu.

Od szeregu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował w 22 krajach Europy, Ameryki i Azji (m. In. W USA, Japonii, Korei Płd., we Włoszech, Austrii, Belgii).

W zróżnicowanym i rozległym repertuarze artysty znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów polskich XIX i XX wieku, a także muzyka francuska. Jest pierwszym pianistą, który w Polsce wykonał pełne cykle utworów Oliviera Messiaena: Katalog ptaków oraz Sześć szkiców ptasich.

Andrzej Tatarski wielokrotnie uczestniczył w festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna, w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, dawał recitale chopinowskie w Zelazowej Woli, występował z recitalami muzyki Karola Szymanowskiego w kraju i za granicą. Dokonał szeregu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich.

W DOROBKU ARTYSTYCZNYM Andrzeja Tatarskiego znajdują się liczne nagrania archiwalne dla radiofonii polskich i zagranicznych, nagrania telewizyjne i fimowe oraz nagrania płytowe. Dla firmy Selene utrwalił kompozycje Henryka i Józefa Wieniawskich, Raula Koczalskiego i Ignacego Friedmana, realizując pierwsze w historii światowej fonografii nagrania tych utworów. Dokonał nagrań płytowych m. in. z Joanną Kozłowską i Bartłomiejem Niziołem.

Andrzej Tatarski jest profesorem klasy fortepianu, pełni funkcję kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Często bierze udział w pacach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz muzyki kamaeralnej. Wykłada na kursach mistrzowskich.