Aleksiej Orłowiecki 

Aleksiej Orłowiecki 

Rosja

Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych, absolwent (1984 r.) i wykładowca Konserwatorium Petersburskiego (do 1996 r.). Studia pianistyczne odbył pod kierunkiem Grigorija Sokołowa, którego następnie został asystentem. Studiował również kompozycję oraz dyrygenturę operową i symfoniczną (u J. Falika i I. A. Mussina).

W 1989 uzyskał II nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta w Utrechcie w Holandii, a w 1990 r. – I nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. Iturbiego w Walencji w Hiszpanii.

Prowadzi ożywioną działalność artystyczną i pedagogiczną. Jego obszerny repertuar obejmuje utwory od okresu baroku do współczesności. Najchętniej gra jednak dzieła Chopina, Liszta, Rachmaninowa i Beethovena. Dla radia nagrał koncerty fortepianowe (I, II i III) S. Rachmaninowa.

W 1991 r. nagrał w Holandii na fortepianie Erard z epoki Liszta dwie płyty kompaktowe z utworami tego kompozytora. Oprócz koncertów w rodzinnym kraju występował w Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Niemczech i wielokrotnie w Polsce. W naszym kraju na zaproszenie Towarzystwa im. F. Liszta prowadził również 18 ogólnopolskich kursów pianistycznych oraz był profesorem na wszystkich międzynarodowych mistrzowskich kursach pianistycznych zorganizowanych przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta w latach 1993-2005.