Jury of the 12th Competition 2022

Jury of the 12th Competition 2022

JURY of the 12th International Paderewski Piano Competition 2022

Piotr Paleczny
Rafał Blechacz
Dang Thai Son
Alberto Nosè
Stanislav Ioudenitch
Vanessa Latarche
Nikita Mndoyants
Noriko Ogawa
Alicja Paleta-Bugaj

Competition Partners

Competition Sponsors

Co-Financing of the Competition

The competition is co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture – a state special purpose fund, as part of the „Music” program implemented by the National Institute of Music and Dance, and by the City of Bydgoszcz.
Partner of the International Paderewski Piano Competition  – Kujawsko-Pomorskie Region.
By |2023-11-02T09:58:38+00:00October 23rd, 2023|Bez kategorii, XII Konkurs 2022|0 Comments

Jury XII Konkurs 2022

JURY XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Piotr Paleczny
Rafał Blechacz
Dang Thai Son
Alberto Nosè
Stanislav Ioudenitch
Vanessa Latarche
Nikita Mndoyants
Noriko Ogawa
Alicja Paleta-Bugaj

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie
By |2023-11-02T09:56:38+00:00August 25th, 2023|XII Konkurs 2022|0 Comments
Go to Top