Ignacy Jan Paderewski: Heritage

The film has been realized during the 11th International Paderewski Piano Competition in Bydgoszcz (November 10th-24th, 2019) by the Paderewski Music Association in Bydgoszcz
and co-financed by:
The Ministry of Culture & National Heritage from the Fund of the Promotion of Culture as part of the “Music” program, implemented by the Institute of Music and Dance
Bydgoszcz City Hall
Kujawsko-Pomorskie REGION
and Solbet Ltd. Solec Kujawski

Competition Partners

Competition Sponsors

Co-Financing of the Competition

The competition is co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture – a state special purpose fund, as part of the „Music” program implemented by the National Institute of Music and Dance, and by the City of Bydgoszcz.
Partner of the International Paderewski Piano Competition  – Kujawsko-Pomorskie Region.
By |2023-11-22T12:21:29+00:00November 20th, 2023|News|0 Comments

Ignacy Jan Paderewski – Dziedzictwo

Ignacy Jan Paderewski – Dziedzictwo

Film został zrealizowany podczas XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (10-24 listopada 2019)
na zamówienie Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
 
Dofinansowany ze środków:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca
Miasta Bydgoszczy
Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Partner wydarzenia)
oraz
firmy Solbet Sp. z o.o., Solec Kujawski

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie
By |2023-11-20T10:33:20+00:00December 28th, 2019|Aktualności|0 Comments
Go to Top