FINANCING of the 12th International Paderewski Piano Competition

FINANCING of the 12th International Paderewski Piano Competition

The 12th International Paderewski Piano Competition will take place in Bydgoszcz from the 6th to the 20th of November, 2022. The event is organized by the Paderewski Music Association in Bydgoszcz, with the collaboration of the Feliks Nowowiejski Academy of Music and the Pomeranian Philharmonic Hall.  The competition is open to pianists of all nationalities who are 16-32 years of age.

The Music Association was established shortly after regaining independence by Poland and in May 2022 it celebrated its centenary anniversary. Rarely does it happen that an Association founded during an outburst of optimism that strives to disseminate cultural values and ascertain national identity survives so long and successfully carries on with its mission. The Music Association in Bydgoszcz, operating for almost an entire century, (it suspended its operation only during the Second World War) has been transforming the city and the region. It propagates music culture, establishes professional institutions and supports artists, at the same time sustains highest standards. All these endeavors have turned Bydgoszcz into the city of music and launched it on the European and subsequently international arena. The renowned achievements of the Pomeranian Philharmonic and the Opera Nova, co-created by the Association, were magnified by the International Ignacy Jan Paderewski Piano Competitions under the patronage of the President of the Republic of Poland as well as a prestigious and unique the Paderewski Piano Academy. The Music Association has become a permanent element of Bydgoszcz identity,  the city which is perceived as a significant European center for music education. This would not happen without the arduous commitment of Professor Felicja Krysiewicz, Professor Barbara Gogol-Drożniakiewicz, Professor Katarzyna Rymarczyk, Felicja Gwincińska and Professor Katarzyna Popowa-Zydroń, long-standing presidents of the Association.

The Competitions is held to commemorate Ignacy Jan Paderewski, an outstanding pianist, composer and politician, and to promote young pianists and Polish culture worldwide. The first edition of the event was organized in 1961 and since 1998 the Competition has been held every three years.

The event is given the honorary patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda.

Preliminary auditions for the 12th I.J. Paderewski Competition were organized in May and June 2022 in the following cities:

Sacile – May 24th, 2022 – Fazioli Concert Hall in Sacile

Seoul – May 24th, 2022 – Yamaha Music Korea Ltd.

Tokyo – May 31st, 2022 – Yamaha Artist Service Tokyo

Warsaw – June 6th-8th, 2022 – Fryderyk Chopin Museum in Warsaw, Pałac Ostrogskich

Vienna – June 7th – 9th, 2022 – Yamaha Music Central Europe GmbH Branch Austria

New York – June 22nd – 23rd, 2022 – Yamaha Artist Services, Inc.

One hundred fifty pianists from 28 countries applied for the 12th International I. J. Paderewski Piano Competition in Bydgoszcz.

All the preliminary auditions were registered and evaluated by the Preselection Jury chaired by Professor Piotr Paleczny. Among 150 applications 50 pianists from 14 countries have qualified, 43 excellent pianist will compete for financial prizes and a cycle of recitals founded by cultural institutions, foreign partners and the Ministry of Foreign Affairs in cooperation with the Roman Dmowski and Ignacy Jan Paderewski National Thought Heritage Institute in Warsaw.

The pianists who qualified for the Competition will take part in four-stage auditions in Bydgoszcz at the F. Nowowiejski Academy of Music and at the Paderewski Pomeranian Philharmonic. At each stage, the participants are obliged to perform the program prescribed in the Rules and Regulations of the 12th Competition. The contest includes 4 stages: in the first stage the choice of repertoire is free, in the second stage the participants have to play Ignacy Jan Paderewski’s compositions, in the recital part of the semifinals the pianists have to play a composition by Professor Hanna Kulenty, the representative of the Feliks Nowowiejski Academy of Music. In the semifinal auditions the pianist will be accompanied by Capella Bydgostiensis. In the final stage the participants will play a piano concerto of their choice performed with the Pomeranian Hall Symphony Orchestra. The auditions for the competition are open to the public. The participants have at their disposal Yamaha, Steinway, Kawai and Fazioli pianos.

LIVE BROADCAST:

www.konkurspaderewskiego.pl

Facebook @Paderewski International Piano Competition

YouTube channel #Paderewski International Piano Competition

The total value of prizes is 67 000 Euro. Moreover, the prizes also take the form of concerts and recitals in some prestigious music institutions. The closing ceremony will take place on the 20th of November, 2022 in the Paderewski Philharmonic Hall.

During this 12th edition of the Competition Rafał Blechacz has become its Ambassador and a juror. Other jury members include Dang Thai Son, Stanislav Ioudenitch, Vanessa Latarche, Nikita Mndoyants, Alberto Nosè, Noriko Ogawa, Alicja Paleta-Bugaj. Professor Piotr Paleczny will lead the works of the Jury and will be Artistic Director of the 12th Competition.

Antoni Baryshevski, coming from Ukraine, will be the soloist during the Inauguration Competition and will perform with the Orchestra of the I.J. Paderewski Philharmonic Hall on the 6th of November, 2022. The inaugural concert will be conducted by maestro Mykoła Diadiura and the IV Symphonie Concertante by Karol Szymanowski and the Carpathian Concerto by Myroslav Skoryka will be performed.

The schedule of the Competition (link)

12th International Paderewski Piano Competition

Paderewski Music Association in Bydgoszcz

1922-2022

 

The Paderewski Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz

 

The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz

THE 12th INTERNATIONAL PADEREWSKI PIANO COMPETITION

is held under the Honourable Patronage of the President of the Republic of Poland Mr. Andrzej Duda

THE 12th INTERNATIONAL PADEREWSKI PIANO COMPETITION IS CO-FINANCED BY:

the Minister of Culture and National Heritage of Republic of Poland from the Fund of the Promotion of Culture – a State purpose–specific Fund, as part of the “Music” program, implemented by the National Institute of Music and Dance

  

City of Bydgoszcz

 

MAIN PARTNER:

 

PARTNERS:

     

Sponsors:

     

 PARTNER – PWM Edition

Media patronage:

   

Competition Partners

Competition Sponsors

Co-Financing of the Competition

The competition is co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture – a state special purpose fund, as part of the „Music” program implemented by the National Institute of Music and Dance, and by the City of Bydgoszcz.
Partner of the International Paderewski Piano Competition  – Kujawsko-Pomorskie Region.
By |2023-11-23T09:24:44+00:00November 20th, 2023|Aktualności, Bez kategorii, Bez kategorii, News EN, News EN|0 Comments

FINANSOWANIE XII KONKURSU

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy odbędzie się w dniach 6-20 listopada 2022 roku. Organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego, przy współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego oraz Filharmonią Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. W konkursie mogą brać udział pianiści wszystkich narodowości w wieku 16-32 lata.

Towarzystwo Muzyczne, założone krótko po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, w maju 2022 roku obchodziło swoje setne urodziny. To nieczęsty przypadek, by powstałe na fali entuzjazmu po odzyskaniu Ojczyzny, w celu upowszechniania wartości kulturowych i potwierdzania narodowej tożsamości, stowarzyszenie przetrwało i rozwinęło swą misję. Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne, aktywne niemal wiek (działalność zawieszono tylko w latach II wojny) dziesiątki lat kształtowało oblicze miasta i regionu. Propagowało kulturę muzyczną, inicjowało profesjonalne instytucje, wspierało artystów, wyznaczało sobie najwyższe standardy, które w naturalny sposób przyniosły Bydgoszczy status miasta muzyki, wprowadzając miasto i jego markę w obieg ogólnopolski, potem europejski, wreszcie światowy. Do znakomitych osiągnięć Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova współtworzonych przez Towarzystwo, dołączyły Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego, objęte patronatem przez Prezydenta Rzeczpospolitej, oraz prestiżowa, jedyna na świecie Paderewski Piano Academy. Towarzystwo Muzyczne stało się trwałym elementem wizerunku miasta, postrzeganego jako znaczące europejskie centrum edukacji muzycznej. Ogromne zasługi położyły na tym polu prof. Felicja, Krysiewicz, prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. Katarzyna Rymarczyk, Felicja Gwincińska i prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, wieloletnie prezeski Towarzystwa.

Celem Konkursu jest uczczenie pamięci wybitnego pianisty, kompozytora, polityka Ignacego Jana Paderewskiego oraz promocja młodych pianistów i polskiej kultury na świecie. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w roku 1961, a od 1998 roku Konkursu Paderewskiego odbywa się co trzy lata.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy. Partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Przesłuchania eliminacyjne do XII Konkursu Paderewskiego odbyły się w maju-czerwcu 2022 roku w następujących miastach:

Sacile – 24 maja, 2022 – Fazioli Concert Hall w Sacile

Seul – 24 maja 2022 – Yamaha Music Korea Ltd.

Tokio – 31 maja 2022 – Yamaha Artist Service Tokyo

Warszawa – 6-8 czerwca 2022 – Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Pałac Ostrogskich

Wiedeń – 7 – 9 czerwca 2022 – Yamaha Music Central Europe GmbH Branch Austria

Nowy Jork – 22 – 23 czerwca 2022 – Yamaha Artist Services, Inc

Do XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy zgłosiło się 150 pianistów z 28 krajów.

Wszystkie przesłuchania eliminacyjne zostały nagrane i ocenione przez Jury Preselekcyjne pod przewodnictwem prof. Piotra Palecznego. Spośród 150 nadesłanych aplikacji do XII Konkursu zostało zakwalifikowanych 50 pianistów z 14 krajów, którzy w listopadzie zawalczą o nagrody finansowe oraz cykl recitali ufundowanych przez instytucje kultury, partnerów zagranicznych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.

Zakwalifikowani do Konkursu uczestnicy wezmą udział w czteroetapowych przesłuchaniach stacjonarnych odbywających się w Bydgoszczy w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego oraz Filharmonii Pomorskiej im. A. Szwalbego. Na każdym etapie pianiści będą musieli wykonać zgodny z regulaminem Konkursu program. XII Konkurs składa się z 4 etapów: w I repertuar dowolny, w II obowiązkowe jest wykonanie utworów Ignacego Jana Paderewskiego, w Półfinale w części recitalowej, pianiści zobowiązani będą zagrać utwór kompozytorki, przedstawicielki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego prof. Hanny Kulenty. W Półfinałowych przesłuchaniach pianistom towarzyszyć będzie Capella Bydgostiensis. W Finale obowiązuje wybrany przez uczestnika koncert fortepianowy, grany z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności. Do dyspozycji uczestników będą fortepiany Yamaha, Steinway, Kawai i Fazioli.

Wszystkie etapy XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego transmitowane będą na stronie www.konkurspaderewskiego.pl oraz Facebooku @PaderewskiCompetitionBydgoszcz i kanale YouTube Paderewski International Piano Competition.

Nagrody o łącznej wartości 67 000 Euro, w formie koncertów i recitali w prestiżowych instytucjach muzycznych zostaną przyznane podczas ceremonii zakończenia Konkursu 20 listopada 2022 roku w sali Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego.

Rolę Ambasadora Konkursu, a także Jurora XII Konkursu pełni Rafał Blechacz. Wśród Jurorów znajdą się również Dang Thai Son, Stanislav Ioudenitch, Vanessa Latarche, Nikita Mndoyants, Alberto Nose, Noriko Ogawa i Alicja Paleta-Bugaj. Jury XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego przewodniczyć będzie prof. Piotr Paleczny, równocześnie Dyrektor Artystyczny Konkursu.

Solistą Koncertu Inauguracyjnego będzie ukraiński pianista Antoni Baryshevsky, który zagra z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej im. Paderewskiego w dniu 6.11.2022. Dyrygentem Koncertu Inauguracyjnego będzie maestro Mykoła Diadiura. Muzycy wykonają IV Symfonię „Koncertującą” Karola Szymanowskiego oraz Koncert karpacki Myrosława Skoryka.

Harmonogram Konkursu:

6 listopada 2022 – Koncert Inauguracyjny Konkursu (sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej)

7- 10 listopada 2022 – I etap (sala koncertowa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20)

11-13 listopada 2022 – II etap sala koncertowa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20)

15-16 listopada 2022 – Półfinał (sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej)

18-19 listopada 2022 – Finały Konkursu z Orkiestrą Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej (sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej)

20 listopada 2022 – Koncert Laureatów XII Konkursu im. I. J. Paderewskiego (sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej)

21 listopada 2022 – Koncert laureatów w Filharmonii Narodowej (dla laureatów I, II, III nagrody).

ORGANIZATORZY

XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego

 1922-2022

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego

Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

  

Miasta Bydgoszczy

 

PARTNER GŁÓWNY

XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

 

PARTNERZY:

MECENASI:

PARTNER XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego – Polskie Wydawnictwo Muzyczne:

PATRONAT MEDIALNY:

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie
By |2023-11-20T12:34:55+00:00September 26th, 2022|Aktualności|0 Comments
Go to Top