XII Konkurs 2022

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

Bydgoszcz, 6-20 listopada 2022

W Konkursie mogą brać udział pianiści wszystkich narodowości urodzeni w latach 1990-2006 niebędący studentami Jurorów w ostatnich trzech latach.

Do Konkursu nie mogą przystąpić pianiści,

  • którzy w okresie ostatnich 3 lat (od 1 października 2019) byli regularnymi studentami Jurora w jakiejkolwiek szkole lub uczelni muzycznej,
  • którzy w okresie ostatnich 3 lat (od 1 października 2019) mieli prywatne lekcje z Jurorem,
  • którzy są spokrewnieni z Jurorem,

Powyższe ograniczenia nie dotyczą pianistów, którzy sporadycznie byli uczestnikami kursów mistrzowskich prowadzonych przez Jurora, także online.

Celem XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest:

  • uczczenie pamięci Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego pianisty–wirtuoza, kompozytora, polityka i męża stanu.
  • promocja młodych utalentowanych pianistów
  • propagowanie wydarzeń artystycznych w Polsce
  • promocja laureatów i polskiej kultury na świecie (jedną z form nagród są koncerty i recitale w Polsce, krajach Europy i USA).

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy odbędzie się w dniach 6-20 listopada 2022 roku. Organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego, przy współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego oraz Filharmonią Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. W konkursie mogą brać udział pianiści wszystkich narodowości w wieku 16-32 lata.

Towarzystwo Muzyczne, założone krótko po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, w maju 2022 roku obchodziło swoje setne urodziny. To nieczęsty przypadek, by powstałe na fali entuzjazmu po odzyskaniu Ojczyzny, w celu upowszechniania wartości kulturowych i potwierdzania narodowej tożsamości, stowarzyszenie przetrwało i rozwinęło swą misję. Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne, aktywne niemal wiek (działalność zawieszono tylko w latach II wojny) dziesiątki lat kształtowało oblicze miasta i regionu. Propagowało kulturę muzyczną, inicjowało profesjonalne instytucje, wspierało artystów, wyznaczało sobie najwyższe standardy, które w naturalny sposób przyniosły Bydgoszczy status miasta muzyki, wprowadzając miasto i jego markę w obieg ogólnopolski, potem europejski, wreszcie światowy. Do znakomitych osiągnięć Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova współtworzonych przez Towarzystwo, dołączyły Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego, objęte patronatem przez Prezydenta Rzeczpospolitej, oraz prestiżowa, jedyna na świecie Paderewski Piano Academy. Towarzystwo Muzyczne stało się trwałym elementem wizerunku miasta, postrzeganego jako znaczące europejskie centrum edukacji muzycznej. Ogromne zasługi położyły na tym polu prof. Felicja, Krysiewicz, prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. Katarzyna Rymarczyk, Felicja Gwincińska i prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, wieloletnie prezeski Towarzystwa.

Celem Konkursu jest uczczenie pamięci wybitnego pianisty, kompozytora, polityka Ignacego Jana Paderewskiego oraz promocja młodych pianistów i polskiej kultury na świecie. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w roku 1961, a od 1998 roku Konkursu Paderewskiego odbywa się co trzy lata.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy. Partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Przesłuchania eliminacyjne do XII Konkursu Paderewskiego odbyły się w maju-czerwcu 2022 roku w następujących miastach:

Sacile – 24 maja, 2022 – Fazioli Concert Hall w Sacile

Seul – 24 maja 2022 – Yamaha Music Korea Ltd.

Tokio – 31 maja 2022 – Yamaha Artist Service Tokyo

Warszawa – 6-8 czerwca 2022 – Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Pałac Ostrogskich

Wiedeń – 7 – 9 czerwca 2022 – Yamaha Music Central Europe GmbH Branch Austria

Nowy Jork – 22 – 23 czerwca 2022 – Yamaha Artist Services, Inc

Do XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy zgłosiło się 150 pianistów z 28 krajów.

Wszystkie przesłuchania eliminacyjne zostały nagrane i ocenione przez Jury Preselekcyjne pod przewodnictwem prof. Piotra Palecznego. Spośród 150 nadesłanych aplikacji do XII Konkursu zostało zakwalifikowanych 50 pianistów z 14 krajów, którzy w listopadzie zawalczą o nagrody finansowe oraz cykl recitali ufundowanych przez instytucje kultury, partnerów zagranicznych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.

Zakwalifikowani do Konkursu uczestnicy wezmą udział w czteroetapowych przesłuchaniach stacjonarnych odbywających się w Bydgoszczy w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego oraz Filharmonii Pomorskiej im. A. Szwalbego. Na każdym etapie pianiści będą musieli wykonać zgodny z regulaminem Konkursu program. XII Konkurs składa się z 4 etapów: w I repertuar dowolny, w II obowiązkowe jest wykonanie utworów Ignacego Jana Paderewskiego, w Półfinale w części recitalowej, pianiści zobowiązani będą zagrać utwór kompozytorki, przedstawicielki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego prof. Hanny Kulenty-Majoor. W Półfinałowych przesłuchaniach pianistom towarzyszyć będzie Capella Bydgostiensis. W Finale obowiązuje wybrany przez uczestnika koncert fortepianowy, grany z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności. Do dyspozycji uczestników będą fortepiany Yamaha, Steinway, Kawai i Fazioli.

Wszystkie etapy XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego transmitowane będą na stronie www.konkurspaderewskiego.pl oraz Facebooku @PaderewskiCompetitionBydgoszcz i kanale YouTube Paderewski International Piano Competition.

Nagrody o łącznej wartości 67 000 Euro, w formie koncertów i recitali w prestiżowych instytucjach muzycznych zostaną przyznane podczas ceremonii zakończenia Konkursu 20 listopada 2022 roku w sali Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego.

Rolę Ambasadora Konkursu, a także Jurora XII Konkursu pełni Rafał Blechacz. Wśród Jurorów znajdą się również Dang Thai Son, Martin Engström, Stanislav Ioudenitch, Krzysztof Jabłoński, Vanessa Latarche, Nikita Mndoyants i Noriko Ogawa. Jury XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego przewodniczyć będzie prof. Piotr Paleczny, równocześnie Dyrektor Artystyczny Konkursu.

Solistą Koncertu Inauguracyjnego będzie ukraiński pianista Antoni Baryshevsky, który zagra z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej im. Paderewskiego w dniu 6.11.2022. Dyrygentem Koncertu Inauguracyjnego będzie maestro Mykoła Diadiura. Muzycy wykonają IV Symfonię „Koncertującą” Karola Szymanowskiego oraz Koncert karpacki Myrosława Skoryka.

Harmonogram:

20 kwietnia 2022 – termin przyjmowania zgłoszeń od pianistów, termin przekazania wpisowego.

30 kwietnia 2022 – zawiadomienie kandydata o zaakceptowaniu kandydatury lub zaproszeniu do wzięcia udziału w przesłuchaniach eliminacyjnych.

maj – czerwiec 2022  – przesłuchania preselekcyjne.

15 czerwca 2022 – termin nadsyłania nagrań video DVD (akceptowany tylko w wyjątkowych wypadkach).

30 lipca 2022 – ogłoszenie ostatecznej listy pianistów zaproszonych do udziału w Konkursie.

15 września 2022 – termin przesyłania zmian w repertuarze.

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bydgoszcz, 6-20 listopada 2022

5 listopada 2022 – Przyjazd uczestników Konkursu do Bydgoszczy

6 listopada 2022 – Spotkanie informacyjne i losowanie kolejności występów (15.00)

6 listopada 2022 – Koncert Inauguracyjny Konkursu (17.00)

7 listopada 2022 – Początek przesłuchań I etapu

10 listopada 2022 – Ogłoszenie wyników I etapu

11 listopada 2022 – Początek przesłuchań II etapu

13 listopada 2022 – Ogłoszenie wyników II etapu

14 listopada 2022 – Próba z Capellą Bydgostiensis

15 listopada 2022 – Początek przesłuchań Półfinału

16 listopada 2022 – Ogłoszenie wyników Półfinału

17 listopada 2022 – Próba z Orkiestrą dla Finalistów Konkursu

18-19 listopada 2022 – Finały Konkursu z Orkiestrą Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej

19 listopada 2022 – Ogłoszenie wyników

20 listopada 2022 – Uroczystość zakończenia Konkursu

20 listopada 2022 – Koncert Laureatów XII Konkursu im. I. J. Paderewskiego (17.00)

20 listopada 2022 – Wręczenie nagród pozaregulaminowych

21 listopada 2022 – Koncert laureatów w Filharmonii Narodowej

ORGANIZATORZY

XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego

 1922-2022

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego

Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

  

Miasta Bydgoszczy

 

PARTNER GŁÓWNY

XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

 

PARTNERZY:

MECENASI:

PARTNER XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego – Polskie Wydawnictwo Muzyczne:

PATRONAT MEDIALNY:

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie