Regulamin i nuty XII Konkurs 2022

Regulamin XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego.

W Konkursie mogą brać udział pianiści wszystkich narodowości, urodzeni w latach 1990 – 2006.

Do Konkursu nie mogą przystąpić pianiści,

•   którzy w okresie ostatnich 3 lat (od 1 października 2019) byli regularnymi studentami Jurora w jakiejkolwiek szkole lub uczelni muzycznej,

•   którzy w okresie ostatnich 3 lat (od 1 października 2019) mieli prywatne lekcje z Jurorem,

•   którzy są spokrewnieni z Jurorem,

Powyższe ograniczenia nie dotyczą pianistów, którzy sporadycznie byli uczestnikami kursów mistrzowskich prowadzonych przez Jurora, także online.

Repertuar przesłuchań eliminacyjnych – maksymalnie 30 minut

Każdy z uczestników przesłuchań eliminacyjnych powinien wykonać:

 • 2 etiudy o charakterze wirtuozowskim (w tym jedna etiuda F. Chopina);
 • pierwszą lub więcej części sonaty klasycznej (jednak zawsze łącznie z I cz.);
 • jeden lub dwa utwory dowolne, zróżnicowane pod względem charakteru, nie pochodzące jednak z okresu klasycyzmu.

Repertuar konkursu

Konkurs im. I.J. Paderewskiego pozwala jego uczestnikom na wykonanie wybranego przez siebie repertuaru. W ten sposób pragniemy dać uczestnikom możliwość
zaprezentowania swojej osobowości artystycznej, wyobraźni i indywidualności.

UWAGA:
Dowolność wyboru repertuaru jest ograniczona jednym warunkiem. Repertuar, który uczestnik pragnie wykonać w czasie całego Konkursu, musi zawierać utwory reprezentujące co najmniej trzy różne style muzyczne.

Jury będzie oceniać wybrany przez uczestników repertuar i jego wykonanie pod kątem umiejętności konstrukcji programu recitalu, zrozumienia i głębi przekazu utworów utrzymanych w różnych stylach muzycznych i tym samym zaprezentowania walorów swej muzykalności i osobowości artystycznej.

Grupa A.

z cyklu – Tańce Polskie op. 9:

 • Nr 3. Mazurek A-dur
 • Nr 4. Mazurek B-dur

z cyklu – Album de Mai op.10:

 • Nr 1. Au Soir
 • Nr 2. Chant d’amour

z cyklu – Miscellanea op.16:

 • Nr 1. Legenda
 • Nr 2. Melodia
 • Nr 3. Thėme variė A-dur
 • Nr 4. Nokturn
 • Nr 6. Un moment Musical

Grupa B.

z cyklu – Tańce Polskie op. 9:

 • Nr 6. Polonez H-dur

z cyklu – Album de Mai op. 10:

 • Nr 3. Scherzino
 • Nr 5. Caprice Valse

z cyklu – Humoresques de Concert op. 14:

 • Nr 1. Menuet
 • Nr 2. Sarabande
 • Nr 3. Caprice (genre Scarlatti )
 • Nr 4. Burlesque
 • Nr 5. Intermezzo polacco
 • Nr 6. Cracovienne fantastique

Wybór pozostałych utworów repertuaru II etapu należy do wykonawcy.

PÓŁFINAŁ

A. RECITAL SOLOWY –  czas trwania  od 40 do 45 minut

Obowiązkowym utworem dla wszystkich uczestników Półfinału A będzie kompozycja prof. dr hab. Hanny Kulenty – Majoor (ok. 5 min.) napisana na zamówienie Konkursu.

Partytura kompozycji będzie dostępna po ogłoszeniu listy uczestników Konkursu.

Wybór pozostałych utworów repertuaru Półfinału A należy do wykonawcy.

B. KONCERTY FORTEPIANOWE W. A. MOZARTA

Uczestnicy Półfinału B są zobowiązani wykonać jeden z koncertów fortepianowych W. A. Mozarta z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej.

 • nr 15 B-dur K. 450
 • nr 17 G-dur K. 453
 • nr 19 F-dur K. 459
 • nr 20 d-moll K. 466
 • nr 21 C-dur K. 467
 • nr 23 A-dur K. 488
 • nr 24 c-moll K. 491
 • nr 27 B-dur K. 595

FINAŁ

Uczestnicy Finału są zobowiązani wykonać z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego jeden z następujących koncertów fortepianowych:

 • Ignacy Jan Paderewski – Koncert a-moll op. 17
 • Ignacy Jan Paderewski – Fantazja Polska op. 19
 • Ludwig van Beethoven – Koncert nr 3 c-moll op. 37
 • Ludwig van Beethoven – Koncert nr 4 G-dur op. 58
 • Ludwig van Beethoven – Koncert nr 5 Es-dur op. 73
 • Fryderyk Chopin – Koncert nr 1 e-moll op. 11
 • Fryderyk Chopin – Koncert nr 2 f-moll op. 21
 • Robert Schumann – Koncert a-moll op. 54
 • Franz Liszt – Koncert nr 1 Es dur
 • Franz Liszt – Koncert nr 2 A-dur
 • Johannes Brahms – Koncert nr 1 d-moll op. 15
 • Karol Szymanowski – Symphonie concertante op. 60

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie