Alicja Paleta-Bugaj

Alicja Paleta-Bugaj

Polska

Alicja Paleta-Bugaj urodziła się w Krakowie, gdzie w Liceum Muzycznym im. F Chopina odbyła podstawową i średnią edukacje muzyczną. Studia pianistyczne ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. Jana Ekiera w Warszawie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzycznym Fryderyka Chopina). Swoje umiejętności pianistyczne rozwjała na wielu kursach mistrzowskich (m.in Duszniki, Weimar) oraz jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Juilliard School of Music i na University of California.

Jej wieloletnia działalność koncertowa obejmuje recitale solowe z bardzo różnorodnym programem ze szczególnym uwzględnieniem muzyki F. Chopina i K. Szymanowskiego, oraz koncerty kameralne (wieloletnia współpraca z zespołem Trio Krakowskie) i symfoniczne. Występowała w Polsce i w większości krajów europejskich (m.in. Węgry,  Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Litwa, Francja, Czechy) oraz w USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Afryce i Japonii.

Alicja Paleta-Bugaj jest profesorem na UMFC w Warszawie. Swoją pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1975 roku jako asystentka w Katedrze Fortepianu, następnie zrobiła przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w specjalizacji instrumentalistyka fortepianowa i w roku 1996 otrzymała tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

W latach 2000-2015 pełniła funkcje Kierownika Katedry Fortepianu UMFC w Warszawie. W tym okresie zorganizowała wiele autorskich projektów artystycznych (m.in. Żywe Wydanie Dzieł Wszystkich Chopina ) i naukowych (m.in sesja  „O pracy pianisty”) .

Przez 45 lat pracy dydaktycznej wykształciła ponad 60  absolwentów, z których zdecydowana większość znalazła swoje miejsce w środowisku muzycznym. Wielu z nich jest laureatami polskich i zagranicznych konkursów pianistycznych. Duża liczba jej absolwentów stanowi obecnie kadrę pedagogiczną UMFC oraz innych szkół muzycznych w kraju i za granicą. Kształci również studentów zagranicznych w ramach stażu i studiów podyplomowych.

Od wielu lat prowadzi regularnie pianistyczne kursy mistrzowskie w kraju (Duszniki, Głuchołazy, Opole, Janowiec), oraz za granicą (m.in Hiszpania, Włochy, Litwa, Rumunia, Turcja, Chiny, Japonia). Jest zapraszana do jury (również w charakterze przewodniczącej komisji) wielu prestiżowych pianistycznych konkursów krajowych i międzynarodowych m.in w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach oraz Londynie, San Sebastian, Dreźnie, Mińsku, Brnie, Xiamen (Chiny), Japonii.

Była m.in. członkiem komisji Międzynarodowych Eliminacji do XVI Konkursu Chopinowskiego, przewodniczącą Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 2012 r. Brała też udział w pracach jury w eliminacjach do Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. I J. Paderewskiego.

Podczas kolejnych ostatnich trzech edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie była komentatorem na żywo wszystkich etapów konkursowych w telewizji polskiej (TVP Kultura).

Jako wieloletni profesor sztuk muzycznych Alicja Paleta-Bugaj jest promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora. Dwukrotnie była autorem recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa (prof. P. Badura-Skoda i prof. P. Paleczny).

Główne założenia pedagogiki fortepianowej opiera na wielkiej spuściźnie dydaktycznej Jana Ekiera oraz swoim doświadczeniu i osobistych przemyśleniach. Za główną idee uważa poszukiwanie prawdy w sztuce, kształcenie umiejętności komunikacji artystycznej i tworzenie twórczej inspiracji do rozwoju młodych pianistów w oparciu o właściwe wartości i odpowiednie środki techniczne.

Za całokształt dorobku artystycznego i pedagogicznego otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.