Harmonogram XII Konkursu

KONKURS PADEREWSKIEGO

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

Bydgoszcz, 6-20 listopada 2022

HARMONOGRAM:

5 listopada 2022 – Przyjazd uczestników Konkursu do Bydgoszczy

6 listopada 2022 – Spotkanie informacyjne i losowanie kolejności występów (15.00)

6 listopada 2022 – Koncert Inauguracyjny Konkursu (17.00)

7 listopada 2022 – Początek przesłuchań I etapu

10 listopada 2022 – Ogłoszenie wyników I etapu

11 listopada 2022 – Początek przesłuchań II etapu

13 listopada 2022 – Ogłoszenie wyników II etapu

14 listopada 2022 – Próba z Capellą Bydgostiensis

15 listopada 2022 – Początek przesłuchań Półfinału

16 listopada 2022 – Ogłoszenie wyników Półfinału

17 listopada 2022 – Próba z Orkiestrą dla Finalistów Konkursu

18-19 listopada 2022 – Finały Konkursu z Orkiestrą Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej

19 listopada 2022 – Ogłoszenie wyników

20 listopada 2022 – Uroczystość zakończenia Konkursu

20 listopada 2022 – Koncert Laureatów XII Konkursu im. I. J. Paderewskiego (17.00)

20 listopada 2022 – Wręczenie nagród pozaregulaminowych

21 listopada 2022 – Koncert laureatów w Filharmonii Narodowej

LOSOWANIE KOLEJNOŚCI

5-6 listopada 2022

sala koncertowa Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
Bydgoszcz, Gdańska 20

godzina 15.00  –  Losowanie kolejności występów uczestników Konkursu

sala koncertowa Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz, ul. Gdańska 20

Spotkanie informacyjne uczestników oraz losowanie kolejności ich konkursowych występów odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia I etapu – 6 listopada 2022 roku o godz. 15:00.

Obecność wszystkich uczestników Konkursu jest obowiązkowa.

Ustalona w drodze losowania kolejność przesłuchań będzie w zasadzie obowiązywała do końca Konkursu.

Tylko w wyjątkowych wypadkach Przewodniczący Jury może wyrazić zgodę na jej zmianę.

WYBÓR FORTEPIANU

6 listopada 2022

sala koncertowa Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
Bydgoszcz, Gdańska 20

Uczestnicy XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego mają do wyboru jeden z czterech fortepianów:

KONCERT INAUGURACYJNY

6 listopada 2022

sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego

godzina 17.00

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej

Mykoła Diadiura, dyrygent

Antoni Baryshevsky, fortepian

 

W programie:

Karol SzymanowskiIV Symfonia koncertująca op. 60 na fortepian i orkiestrę
Myroslav Skoryk – Koncert karpacki na orkiestrę

 

Koncert poprowadzą

Róża Światczyńska

Krzysztof Nehrebecki

I ETAP/ 1st STAGE

7-10 listopada 2022

39 uczestników

25-30 minut

sala koncertowa Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
Bydgoszcz, Gdańska 20

Ogłoszenie wyników I etapu – 10 listopada 2022 – około godz. 16.00

TRANSMISJA LIVE

Facebook @PaderewskiCompetitionBydgoszcz

YouTube #PaderewskiInternationalPianoCompetition

oraz na stronie www.paderewskicompetition.pl

II ETAP/ 2nd STAGE

11-13 listopada 2022 / November 11th – 13th, 2022

20 uczestników 

ok. 40-45 minut

Sala koncertowa Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
Bydgoszcz, ul. Gdańska 20

Ogłoszenie wyników II etapu – 13 listopada 2022 – około godz. 17.00 

PÓŁFINAŁ / SEMI-FINAL

15 – 16 listopada 2022 / November 15th – 16th, 2022

10 uczestników / 10 participants

Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego

Ogłoszenie wyników Półfinału – 16 listopada 2022 – około godz. 21.30

18 – 19 listopada 2022 / November 18th – 19th, 2022

5 uczestników / 5 participants

Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego

Uroczystość zakończenia XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego oraz ogłoszenie wyników Konkursu –  ok godziny 22.00

KONCERT LAUREATÓW / LAUREATES CONCERT

Partnerzy konkursu

Sponsorzy konkursu

Współfinansowanie konkursu

Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie