Historia Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy


Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy powstało krótko po odzyskaniu niepodległości, w 1922 roku. Jego powołanie przez grono muzyków i melomanów było wyrazem dążenia społeczeństwa polskiego do ożywienia i rozwoju życia muzycznego w Bydgoszczy po I wojnie światowej. W 1925 roku pianista Zygmunt Lisicki organizuje Miejski Instytut Muzyczny, który po dwóch latach przeobraża się w Miejskie Konserwatorium Muzyczne. Kierowane przez Zdzisława, potem Irenę Jahnke, Konserwatorium osiągnęło bardzo wysoki poziom i stanowiło centrum życia muzycznego ówczesnej Bydgoszczy. Wokół Towarzystwa Muzycznego skupili się wybitni pedagodzy Konserwatorium (Alfons i Edmund Rösler, Zdzisława i Halina Wojciechowskie, Jerzy Stefan, Felicja Krysiewicz), którzy znacznie przyczynili się do rozwoju kultury muzycznej Bydgoszczy i regionu. Po II wojnie światowej Towarzystwo postawiło sobie w pierwszym rzędzie za cel stworzenie zawodowej orkiestry symfonicznej. Powołana została do życia z okazji 600-lecia Bydgoszczy (1946) i przyjęła nazwę Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej Towarzystwa Muzycznego. Jej pierwszym dyrygentem był Arnold Rezler, potem kierował nią Mieczysław Tomaszewski. 1 stycznia 1953 roku orkiestra została przemianowana na Państwową Filharmonię Pomorską. Równocześnie działacze Towarzystwa wspomagali starania o budowę gmachu Filharmonii.


Przedmioty osobiste I. J. Paderewskiego – własność Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy


W 1955 roku, na wniosek Felicji Krysiewiczowej, pedagoga śpiewu, Towarzystwo Muzyczne organizuje Studio Operowe, zaczątek sceny muzycznej. Po czterech latach działalności Studio zostaje przeobrażone w Teatr Muzyczny Opery i Operetki w Bydgoszczy. W 1960 roku bydgoski teatr muzyczny zostaje upaństwowiony. Równocześnie w tym samym roku Towarzystwo tworzy Studium Muzyczne w randze szkoły średniej i podyplomowej.


W 1986 roku Towarzystwo Muzyczne przyjmuje imię Ignacego Jana Paderewskiego i celem statutowym staje się dbanie o imię wielkiego Polaka, propagowanie Jego muzyki i idei. Podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego Towarzystwo ustanowiło nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Paderewskiego (otrzymał ją Andrzej Janaszek). Na swoje 65-lecie (1987) Towarzystwo przygotowało ogólnopolską sesję naukową wraz z koncertami i konkursem literackim, poświęconymi I. J. Paderewskiemu.


W ponad 80-letniej historii Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy, gośćmi Towarzystwa bywali najznakomitsi przedstawiciele polskiego życia muzycznego, a wśród nich Karol Szymanowski, Feliks Nowowiejski, Ewa Bandrowska-Turska, Jerzy Waldorff, Regina Smendzianka.


Henryk MartenkaZarząd Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy w latach 2019-2022:


Prezes – Prof. Katarzyna Popowa-Zydroń

Wiceprezes – Ryszard Kania

Wiceprezes – Henryk Martenka

Członek Zarządu – Mariusz Klimsiak

Członek Zarządu – Jacek Szczepański

Członek Zarządu – Jan Rogalski


Biuro Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy:


Henryk Martenka – Dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Prof. Piotr Paleczny – Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Agata Szpadzińska – Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

Katarzyna Jopek – Główna Księgowa

 


Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie