Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych, absolwent (1984 r.) i wykładowca Konserwatorium Petersburskiego (do 1996 r.). Studia pianistyczne odbył pod kierunkiem Grigorija Sokołowa, którego następnie został asystentem. Studiował również kompozycję oraz dyrygenturę operową i symfoniczną (u J. Falika i I. A. Mussina). W 1989 uzyskał II nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta w Utrechcie w Holandii, a w 1990 r. - I nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. Iturbiego w Walencji w Hiszpanii. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną i pedagogiczną. Jego obszerny repertuar obejmuje utwory od okresu baroku do współczesności. Najchętniej gra jednak dzieła Chopina, Liszta, Rachmaninowa i Beethovena. Dla radia nagrał koncerty fortepianowe (I, II i III) S. Rachmaninowa. W 1991 r. nagrał w Holandii na fortepianie Erard z epoki Liszta dwie płyty kompaktowe z utworami tego kompozytora. Oprócz koncertów w rodzinnym kraju występował w Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Niemczech i wielokrotnie w Polsce. W naszym kraju na zaproszenie Towarzystwa im. F. Liszta prowadził również 18 ogólnopolskich kursów pianistycznych oraz był profesorem na wszystkich międzynarodowych mistrzowskich kursach pianistycznych zorganizowanych przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta w latach 1993-2005.

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie