IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bydgoszcz, 3 – 14 listopada, 1998 rok


Wytrwałe zabiegi władz Towarzystwa Muzycznego u Ministra Kultury i Sztuki ukoronowane zostały decyzją o przekształceniu konkursu w cykliczną imprezę muzyczną o nazwie: „Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy”. Postanowiono, iż począwszy od obecnej edycji konkurs odbywać się będzie co 3 lata zaś zmagania młodych pianistów z całego świata oceniać będzie jury w międzynarodowym składzie.


Organizatorzy konkursu: Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego – główny organizator, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dyrektorem konkursu został red. Henryk Martenka.


Honorowy patronat nad IV Konkursem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

Konkurs odbywał się w dniach 3 – 14 XI 1998 roku


Regulamin konkursu przewidywał udział pianistów w wieku do lat 27. Do konkursu zgłosiło się 59 pianistów z następujących krajów: Anglii (1), Armenii (1), Białorusi (1), Bośni i Hercegowiny (2), Estonii (2), Finlandii (1), Izraela (1) Japonii (8), Jugosławii (1), Kirgistanu (1), Korei (3), Polski (26), Rosji (5), Stanów Zjednoczonych (1), Ukrainy (5).


Koncert inauguracyjny odbył się 6. listopada 1998 w Filharmonii Pomorskiej, w 138. rocznicę urodzin Patrona. Wystąpili: Orkiestra Symfoniczna FP pod batutą Jerzego Maksymiuka oraz solista Wojciech Kocyan, który zagrał Koncert fortepianowy a-moll I. J. Paderewskiego. W drugiej części koncertu publiczność wysłuchała Symfonii h-moll „Polonia” I. J. Paderewskiego.

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie