Ideę reaktywacji konkursu podjęli się prof. Jerzy Sulikowski, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Gdańsku oraz redaktor „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” Henryk Martenka.

W II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego brało udział 27 pianistów, w tym 5 cudzoziemców studiujących w Polsce. Jury przewodniczył prof. Zbigniew Śliwiński.